Clwb Ieuenctid LHDTC+

Clwb Ieuenctid LHDTC+

Clwb cymdeithasol sy’n cynnig gofod diogel, cefnogol heb feirniadaeth i bobl ifanc cael mwynhau, cwrdd â ffrindiau ac yn fwy pwysig na hynny, ddod i nabod eu hunain.  

Cynigir cyfleoedd i bobl ifanc cymryd rhan mewn gweithdai a gweithgareddau amrywiol, neu ymlacio a chael clonc gyda ffrindiau.

Cysylltwch â ni am ddyddiau, amseroedd a lleoliadau newydd
 
X