Gwirfoddoli

Mae YMCA Pen-y-bont yn cynnig ystod amrywiol o gyfleoedd i wirfoddoli. Rhywbeth at ddant pawb:

 • Gweinyddu
 • Marchnata
 • Gwaith Ieuenctid
 • Gwaith Chwarae
 • Chwaraeon a gweithgareddau awyr agored
 • Cynnal a chadw

Mae ein gwirfoddolwyr yn cynnig cyfraniad gwerthfawr I’r gwasanaethau a prosiectau yr ydym yn darparu. Nod pawb sydd ynghlwm a’n gwaith yw galluogi plant a phobl ifanc i ffynnu.

I wirfoddoli gyda ni, gyd sydd angen arnoch yw brwdfrydedd ac awydd I helpu. Gallwch chi benderfynu faint o amser hoffech roi, a byddwn ni yn cynnig pob cefnogaeth ac hyfforddiant bydd angen arnoch.

Byddwch hefyd yn:

 • dysgu sgiliau newydd
 • ennill profiad gwaith gwerthfawr
 • cwrdd a phobl newydd
 • cefnogi’ch gymuned leol
 • rhannu’ch gwybodaeth
 • gwneud gwahaniaeth go iawn

Os hoffech wybodaeth pellach, cysylltwch â ni am sgwrs.

 
X