Ein Gweledigaeth

Dyfodol mwy disglair i blant a phobl ifanc Pen-y-bont

Ein Cenhadaeth

Mae YMA Pen-y-bont yn creu cyfleoedd cyfannol fel ymateb i anghenion plant a phobl ifanc Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhoddir pwyslais ar gymorth a chefnogaeth bydd yn trawsnewid bywydau'r unigolion sydd yn gysylltiedig â’n gwaith er mwyn eu galluogi i gyrraedd eu potensial lawn.

I ddarparu a chefnogi darpariaeth cyfleusterau a gwasanaethau addysg, chwarae, hamdden a gweithgareddau eraill er budd plant, pobl ifanc a theuluoedd Pen-y-bont.

Tyfwyd a datblygwyd ein darpariaeth fel ymateb i anghenion y gymuned rydym yn gwasanaethu. Rydym yn anelu i gefnogi pobl sy’n dioddef anawsterau o ganlyniad i’w sefyllfaoedd cymdeithasol neu economaidd.

Rydym am wella ansawdd bywyd ein haelodau trwy ddatblygu eu lles corfforol, meddyliol, cymdeithasol, diwylliannol ac emosiynol.

Gweithgareddau wythnosol

Clwb Iau ASA

Thursday
5:00pm - 7:00pm
Cysylltwch â ni am ddyddiau, amseroedd a lleoliadau newydd

ERIC – Prosiect Iechyd Emosiynol

Wednesday
-
Cysylltwch â ni am ddyddiau, amseroedd a lleoliadau newydd

Clwb Ieuenctid ADY

Tuesday
5:45pm - 8:45pm
Cysylltwch â ni am ddyddiau, amseroedd a lleoliadau newydd

Clwb Ieuenctid LHDTC+

Monday
5:30pm -
Cysylltwch â ni am ddyddiau, amseroedd a lleoliadau newydd

Rhaglen yr Hâf

Cynigir rhaglen lawn o weithgareddau trwy gydol yr haf. Cliciwch yma i weld / lawrlwytho’r Amserlen Gweithgareddau a cysylltwch â ni i gadw lle.

X