ERIC – Prosiect Iechyd Emosiynol

ERIC – Prosiect Iechyd Emosiynol

Dyma gyfle i bobl ifanc cwrdd â ffrindiau Newydd, cynyddu eu gwytnwch emosiynol, hunanhyder trwy ystod eang o weithgareddau.

Cysylltwch â ni am ddyddiau, amseroedd a lleoliadau newydd
 
X