Clwb Iau ASA

Clwb Iau ASA

Mae’r clwb ieuenctid yn rhoi cyfle i blant sydd wedi cydnabod ar y Sbectrwm Anhwylderau Awtistig, yn ogystal â rhai sydd heb eto eu cydnabod ar y sbectrwm y cyfle i gymdeithasu a threulio amser gyda chyfoedion. 

Ceir cyfleoedd i ddatblygu sgiliau  cymdeithasol megis rhannu, dysgu cymryd rhan yn eu tro a hefyd cymryd rhan mewn gweithgareddau strwythuredig a rai mwy anffurfiol.

Cysylltwch â ni am ddyddiau, amseroedd a lleoliadau newydd
 
X